Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Automatyka pojazdowa
Efekt kształcenia:
Potrafi tworzyć i analizować modele matematyczne procesów występujących w technice samochodowej.
Powiązania z KEU:
  • AiR1A_W01
    zaawansowane zagadnienia w zakresie matematyki, obejmującą algebrę ze szczególnym uwzględnieniem teorii macierzy, analizę, równania różniczkowe i probabilistykę z elementami statystyki w sposób pozwalający na rozwiązanie typowych zagadnień automatyki; oraz zagadnienia w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w typowych systemach dynamicznych oraz w ich otoczeniu.
  • AiR1A_W02
    metody sterowania układami dynamicznymi ze szczególnym uwzględnieniem układów liniowyc zarówno SISO jak i MIMO z wykorzystaniem opisu w dziedzinie czasu i częstotliwości; elementy teorii sterowania nieliniowymi układami sterowania oraz metody badania stabilności; metody przetwarzania sygnałów cyfrowych; oraz sposoby implementacji algorytmów i regulatorów na platformach obliczeniowych i w sterownikach przemysłowych.
  • AiR1A_W04
    podstawy programowania obiektowego i strukturalnego wraz z elementami inżynierii oprogramowania; metody realizacji obliczeń i optymalizacji w środowiskach informatycznych oraz wizualizacji tych wyników; sposoby realizacji projektów informatycznych; przetwarzanie informatyczne informacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych wizyjnych; oraz metodykę tworzenia ciągłych i dyskretnych modeli matematycznych.