Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Rozpoznawanie obrazów
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U22
    Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.