Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Rozpoznawanie obrazów
Efekt kształcenia:
Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K05
    Krytycznie ocenia poziom posadanej wiedzy i odbieranych treści.