Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Rozpoznawanie obrazów
Efekt kształcenia:
Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W24
    Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych.