Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kultura i technologie - transfery
Efekt kształcenia:
Zna ogólnie specyfikę dziejów kultury i procesów kulturotwórczych.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_W11
    Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów.
  • KLT1A_W12
    Posiada ogólną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, o istotnych elementach tych struktur i instytucji w kontekście zasad tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.