Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kultura i technologie - transfery
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia analizy historyczno-kulturowej.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_W07
    Zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa.