Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kultura i technologie - transfery
Efekt kształcenia:
Zna wybrane historyczne koncepcje interpretujące dzieje relacji między cywilizacją a kulturą.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_W06
    Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych.