Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kultura i technologie - transfery
Efekt kształcenia:
Potrafi uzasadnić przydatność lub brak przydatności najważniejszych historycznych koncepcji interpretujących relacje między cywilizacją a kulturą.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U05
    Poprawnie stosuje poznaną podstawową terminologię kulturoznawczą.