Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kultura i technologie - transfery
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować podstawowe pojęcia analizy historyczno-kulturowej do rozważań nad cywilizacjami i formacjami kulturowymi.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U03
    Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny oraz źródła historyczne.
  • KLT1A_U05
    Poprawnie stosuje poznaną podstawową terminologię kulturoznawczą.