Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kultura i technologie - transfery
Efekt kształcenia:
Potrafi wyjaśnić specyfikę głównych cywilizacji historycznych i współczesnych, wykazać ich osiągnięcia, przyczyny upadku lub perspektywy rozwojowe współczesnych
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U03
    Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny oraz źródła historyczne.