Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język rosyjski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystywać konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym.
Powiązania z KEU: