Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy 75 godzin - semestr 3/3 (semestr 30 godzin) (Wydział Zarządzania)
Efekt kształcenia:
Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej.
Powiązania z KEU: