Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nieliniowe Modele Zjawisk Transportu ()
Efekt kształcenia:
Umie sprowadzić model do postaci bezwymiarowej. Potrafi wykorzystać teorie wymiarów do uproszczenia modelu.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U01
    posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów