Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Algebra 2 ()
Efekt kształcenia:
Umie operować najbardziej klasycznymi pojęciami teorii liczb
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_U08
    umie operować pojęciem liczby rzeczywistej; zna przykłady liczb niewymiernych i przestępnych
  • MAT2A_U10
    potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych