Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Idee kultury Zachodu
Efekt kształcenia:
Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U21
    Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych.