Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Grywalizacja w kulturze
Efekt kształcenia:
Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U18
    Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową.