Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Grywalizacja w kulturze
Efekt kształcenia:
Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową i Rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U18
    Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową.
  • KLT1A_U20
    Rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur.