Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matlab + AutoCAD
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe funkcje programów MATLAB i AutoCAD
Powiązania z KEU:
  • PSR1A_W06
    Absolwent zna i rozumie: podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w inżynierii i technologii chemicznej oraz ma podstawową wiedzę o metodach statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów