Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matlab + AutoCAD
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać obliczenia w programie MATLAB i wykonać rysunki w programie AUTOCAD
Powiązania z KEU:
  • PSR1A_U04
    Absolwent potrafi wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich, dyskutować, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dokonać ich wstępnej oceny ekonomicznej