Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie liniowe ()
Efekt kształcenia:
Zna i umie stosować metody sieciowe.
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_U17
  rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w teoriach fizycznych
 • MAT2A_U19
  rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych
 • MAT2A_U20
  potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych
 • MAT2A_U21
  umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów