Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie liniowe ()
Efekt kształcenia:
Zna interpretację geometyczną układów równań i nierówności liniowych i własności zbiorów opisywane takimi układami równań i nierówności.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W03
    zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
  • MAT2A_W08
    zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia