Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Gry kombinatoryczne ()
Efekt kształcenia:
posługuje się pojęciem gra, P i N pozycja, funkcja SG,
Powiązania z KEU:
 • MAT1A_U01
  potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
 • MAT1A_U02
  posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów; potrafi poprawnie używać kwantyfikatorów także w języku potocznym
 • MAT1A_U03
  umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcji zupełnej; potrafi definiować funkcje i relacje rekurencyjne
 • MAT1A_U06
  posługuje się językiem teorii mnogości, interpretując zagadnienia z różnych obszarów matematyki
 • MAT2A_W08
  zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia
 • MAT2A_U02
  posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze
 • MAT2A_U10
  potrafi stosować metody algebraiczne (z naciskiem na algebrę liniową) w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych