Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Gry kombinatoryczne ()
Efekt kształcenia:
wie, że matematyki należy uczyć się ze zrozumieniem
Powiązania z KEU:
 • MAT1A_K01
  zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
 • MAT1A_K02
  potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
 • MAT1A_K04
  rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie
 • MAT1A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
 • MAT1A_K06
  potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych
 • MAT2A_K02
  potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
 • MAT2A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej