Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Gry Kombinatoryczne
Efekt kształcenia:
zna podstawowe pojęcia oraz twierdzenia (wraz z dowodami) z teorii gier kombinatorycznych
Powiązania z KEU:
 • MAT1A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń
 • MAT1A_W04
  zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
 • MAT2A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej