Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Gry Kombinatoryczne
Efekt kształcenia:
potrafi wykonywać działania w ciele NIM oraz zastosować je do znalezienia ruchów wygrywających
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_U01
    potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
  • MAT2A_U13
    umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości
  • MAT2A_U17
    rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w teoriach fizycznych