Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wielowymiarowe Układy Dynamiczne
Efekt kształcenia:
Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K04
    rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie