Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Topologiczne metody w teorii grafów ()
Efekt kształcenia:
zna przykłady zastosowania metod topologicznych w teorii grafów i - kombinatoryce( twierdzenie Lovasza- Knesera, twierdzenie Schrijvera,twierdzenie o Zp-indeksie)
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
 • MAT2A_U04
  w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności
 • MAT2A_U14
  w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki
 • MAT2A_U17
  rozpoznaje struktury matematyczne (np. algebraiczne, geometryczne) w teoriach fizycznych