Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kryptografia ()
Efekt kształcenia:
Potrafi projektować i implementować podstawowe kryptosystemy
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
  • MAT2A_U01
    posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów
  • MAT2A_U02
    posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze