Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Kryptografia ()
Efekt kształcenia:
umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu i brakujące elementy rozumowania
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
  • MAT2A_K07
    potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych