Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Statystyka w Zarządzaniu *
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe zagadnienia wnioskowania statystycznego i umie interpretować rezultaty w wyniku ich użycia
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
  • MAT2A_U12
    orientuje się w podstawach statystyki (zagadnienia estymacji i testowanie hipotez) oraz w podstawach statystycznej obróbki danych