Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Statystyka w Zarządzaniu *
Efekt kształcenia:
Zna metody nieparametryczne i potrafi je wykorzystać w praktyce biznesowej
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
  • MAT2A_W12
    zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych