Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Statystyka w Zarządzaniu *
Efekt kształcenia:
Umie zaprojektować i przeprowadzić badania sondażowe i inne analizy przydatne w praktyce zarządzania
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U11
    zna podstawowe rozkłady probabilistyczne i ich własności; potrafi je stosować w zagadnieniach praktycznych
  • MAT2A_U16
    potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki