Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Statystyka w Zarządzaniu *
Efekt kształcenia:
Potrafi stosować metody statystyczne do kontroli jakości
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_U04
  w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności
 • MAT2A_U11
  zna podstawowe rozkłady probabilistyczne i ich własności; potrafi je stosować w zagadnieniach praktycznych
 • MAT2A_U12
  orientuje się w podstawach statystyki (zagadnienia estymacji i testowanie hipotez) oraz w podstawach statystycznej obróbki danych
 • MAT2A_U16
  potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki
 • MAT2A_U18
  potrafi stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji