Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Statystyka w Zarządzaniu *
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom efektów badań statystycznych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej