Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Grywalizacja w kulturze
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego poprzez projektowanie i przeprowadzanie gier aktywizujących.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_K10
    Posiada umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych dla wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.