Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
E-trends. Analiza trendów w Internecie
Efekt kształcenia:
Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki wykorzystując nowe technologie komunikacyjne i internetowe.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W10
    Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki.
  • SOC2A_W11
    Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne.