Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Discrete Models of Financial Markets
Efekt kształcenia:
speaks English at intermediate level (B2) and at a sufficient level to read professional literature
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U22
    posługuje się językiem angielskm na poziomie średniozaawansowanym (B2) oraz na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej