Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Algebra 2
Efekt kształcenia:
Zna niektóre zastosowania algebry w teoriikryptografii i informatyce
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_W06
    zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki
  • MAT2A_W03
    zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
  • MAT2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej