Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Algebra 2
Efekt kształcenia:
Potrafi stworzyć nowe obiekty drogą konstruowaniastruktur ilorazowych
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_U05
    potrafi tworzyć nowe obiekty drogą konstruowania przestrzeni ilorazowych lub produktów kartezjańskich
  • MAT2A_U01
    posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności