Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Algebra 2
Efekt kształcenia:
Potrafi formułować opinie na temat podstawowychzagadnień matematycznych
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_K07
    potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych
  • MAT2A_K07
    potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych