Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ekonometria ()
Efekt kształcenia:
orientuje się w podstawach statystyki (zagadnienia estymacji i testowanie hipotez) oraz w podstawach statystycznej obróbki danych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U12
    orientuje się w podstawach statystyki (zagadnienia estymacji i testowanie hipotez) oraz w podstawach statystycznej obróbki danych