Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ekonometria ()
Efekt kształcenia:
zna podstawowe rozkłady probabilistyczne i ich własności; potrafi je stosować w zagadnieniach estymacji parametrów i testowania hipotez statystycznych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U11
    zna podstawowe rozkłady probabilistyczne i ich własności; potrafi je stosować w zagadnieniach praktycznych