Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ekonometria ()
Efekt kształcenia:
potrafi pracować zespołowo jak również samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K03
    potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter