Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Teoria Portfela i Zarządzanie Ryzykiem ()
Efekt kształcenia:
zna najważniejsze fakty z historii teorii portfela oraz wybrane nierozwiązane zagadnienia
Powiązania z KEU:
 • MAT1A_W01
  rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań
 • MAT1A_W05
  zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania
 • MAT1A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
 • MAT2A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
 • MAT2A_W09
  zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii