Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Teoria Portfela i Zarządzanie Ryzykiem ()
Efekt kształcenia:
potrafi stosować analizy matematycznej i statystyki do rozwiazywania zagadnień zarzadzania ryzykiem i konstrukcji portfeli
Powiązania z KEU:
 • MAT1A_U31
  potrafi podać różne przykłady dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa i omówić wybrane eksperymenty losowe oraz modele matematyczne, w jakich te rozkłady występują; zna zastosowania praktyczne podstawowych rozkładów
 • MAT1A_U33
  potrafi wyznaczyć parametry rozkładu zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym i ciągłym; potrafi wykorzystać twierdzenia graniczne i prawa wielkich liczb do szacowania prawdopodobieństw
 • MAT1A_U34
  umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi
 • MAT1A_U35
  umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z wykorzystaniem narzędzi komputerowych
 • MAT1A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
 • MAT2A_U16
  potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki
 • MAT2A_U18
  potrafi stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji