Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Teoria Portfela i Zarządzanie Ryzykiem ()
Efekt kształcenia:
umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu i brakujące elementy rozumowania
Powiązania z KEU:
 • MAT1A_K01
  zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
 • MAT1A_K02
  potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
 • MAT1A_K03
  potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
 • MAT1A_K07
  potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych
 • MAT2A_K01
  zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
 • MAT2A_K02
  potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
 • MAT2A_K03
  potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
 • MAT2A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
 • MAT2A_K06
  potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych