Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kultura i praktyki społeczne w perspektywie socjologii jakościowej
Efekt kształcenia:
Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U12
    Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z źródeł pisanych i elektronicznych.