Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Lokalne i wirtualne praktykowanie tożsamości (badania performansów politycznych, medialnych i kulturowych)
Efekt kształcenia:
W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W01
    Zna specjalistyczną terminologię socjologiczną.
  • SOC2A_W03
    Zna klasyczne i nowoczesne koncepcje teoretyczne w socjologii, zna różnice pomiędzy paradygmatami analizy społecznej.
  • SOC2A_W04
    Zna złożone sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych.