Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Lecture of visiting professor (MU)
Efekt kształcenia:
Student has in-depth knowledge in the chosen field of theoretical or applied mathematics
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej