Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Lecture of visiting professor (MI)
Efekt kształcenia:
Student speak English at intermediate level (B2) at a level sufficient for reading literature
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych
  • MAT2A_U22
    posługuje się językiem angielskm na poziomie średniozaawansowanym (B2) oraz na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej